Kërko banesë | CIMA Construction
Blloku 3 – Banesë – KATI 0 – Përdhesë – Tipi 6 – 48.10 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

48.10 m2
1
1
Blloku 3 – Banesë – KATI 0 – Përdhesë – Tipi 5 – 92.20 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

92.20 m2
1
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 8 – Tipi 4 – 66.60 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

66.60 m2
1
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 7 – Tipi 4 – 66.60 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

66.60 m2
1
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 6 – Tipi 4 – 66.60 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

66.60 m2
1
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 5 – Tipi 4 – 66.60 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

66.60 m2
1
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 4 – Tipi 4 – 66.60 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

66.60 m2
1
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 3 – Tipi 4 – 66.60 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

66.60 m2
1
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 2 – Tipi 4 – 66.60 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

66.60 m2
1
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 1 – Tipi 4 – 66.60 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

66.60 m2
1
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 8 – Tipi 3 – 115.70 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

115.70 m2
3
2
Blloku 3 – Banesë – KATI 2 – Tipi 3 – 115.70 m²

Në shitje

Valmir Sadiku
3 weeks ago

<div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto"> <p>Me pamje arkitektonike të mrekullueshme dhe me standarde të larta të ndërtimit, Kompleksi <strong><em>LEKA</em></strong>, dizajnuar dhe ndërtuar nga kompania prestigjioze <strong><em>CIMA CONSTRUCTION </em></strong>do të jetë mrekullia e radhës e ndërtimit, e cila saktësisht  gjendet në  rrugën Skënder Çeku  të lagjes Mati 1, në Prishtinë.</p> </div> <p>Kompleksi <strong><em>LEKA </em></strong>ofron organizim arkitektonik të mrekullueshëm sipas rregullave të planit urbanistik dhe pamje magjepsëse të ndërtesave të radhitura bukur. Pamjen e bëjnë edhe më të bukur dizajnimi enkas i oborrit, hapësirave me gjelbërim, garazheve, parkingjeve dhe këndit të lojërave të organizuar në mënyrën më të mirë profesionale.</p> <p>Në Kompleksin <strong><em>Leka</em></strong> do të gjeni qetësi, rehati, gjallëri jete dhe mbi të gjitha ndërtim cilësor nga tashmë ekipi i zgjeruar i profesionistëve të besueshëm dhe të dëshmuar të <strong><em>CIMA CONSTRUCTION.</em></strong></p> </div> <p> </p>

115.70 m2
3
2
1 2 15

Compare