Kompleksi Eliza - CIMA

Kompleksi Eliza
Rr. Hamdi Grajqevci, Fushë Kosovë

Kompleksi Eliza gjendet në qytetin e Fushë Kosovës. Me sipërfaqe 253.525m2 ndërtim, i shtrirë me një hapësir 60.000m2 tokë. 

I cili përmban: Apartamente, Lokale afariste, parkingje nëntokësore, çerdhe dhe hapësira gjelbëruese... 

Kompleksi banesor Eliza ka marrë pamjen e një qyteze me arkitekturë dhe planifikim bashkëkohor duke u bërë model ndërtimi në Kosovë.

 - Kompleksi Eliza është konceptuar e ideuar si vendi ku fillon një jetë e re e bukur dhe aktive.

 - Mbi 50 % e hapësirës është e mbuluar me parqe, të cilat mirëmbahen në katër stinët e vitit.

 - Shtigjet e ecjes nuk kanë pengesa dhe janë të lidhura mes vete në harmoni të plotë.

 - Hapësirë dhe kopshte me lodra për fëmijë dhe ambiente çlodhëse për familje.


Për më shumë inforamata ju lutem kontaktoni menaxherin e shitjes

+383 44 106 777

Statusi Në ndërtim
Banesa 2500
Sipërfaqja 253.525 m2
Blloqe 43
Tipi Afaristo - Banesor
Sipërfaqja e banesave 57- 140 m2

Lokacioni

\