Ofertat

Oferta 1

Kjo ofertë përmbanë mundësin përmes kompanisë 30% të shumës totale në start pjesën tjetër me rata mujore deri në 60 Muaj përmes kompanisë pa hipotek, pa interes (në lokacione të veqanta: Lipjan, Ferizaj dhe Prizren)

Oferta 2

Kjo ofertë përmbanë mundesin përmes kompanisë 40 - 50% të shumës totale në start 30 - 50% e shumës së mbetur, ndahet në minimum në 3 rata deri në përfundim të projektit ose shfrytëzohet mundësia çdo 6 muaj deri në finalizim.

Oferta 3

Shfrytezo mundësinë përmes Bankës me 3.000Euro pjesëmarrje, pjesën tjetër mbrenda 15 viteve me rata mujore, duke filluar prej 3.99% norme efektive me vetëm 1% shërbime administrative. Banesa e blerë në secilën fazë të ndërtimit vendoset Hipotek.


Lokacioni