Kompleksi Leka - CIMA

Kompleksi Leka
Rr. Mati 1, Prishtinë

Kompleksi banesor "LEKA" gjendet në lagjen Mati 1, Prishtinë

Lagjja Mati 1 është e rregulluar tërsisht me plane urbanistik dhe çdo ditë e më shumë po bëhet pjesë e rëndësishme e qytetit të Prishtinës. Lokacioni i Kompleksit Bnaesor LEKA si e tillë ka qasje shumë të mirë si për automjete gjithashtu edhe për këmbësorët me Rrugen C dhe me rrugën Muharrem Fejza. Objektet kanë orientim lindje perendim, me dritë dhe diell të mjaftushëm si dhe hapësira të lira duke respektuar distancat e nevojshme për banim.

Duke marrë parasyshë kërkesat e klientëve tanë që gjithmone na kanë besuar, ne do të mundohemi të aplikojmë teknologjit të fundit në ndërtim për të ofruar dinamikën dhe cilësinë më të lartë në çdo njësi banesore dhe duke u kujdesur deri në detajin më të vogël nga ana funksionale dhe shfrytëzueshmërinë e cdo hapësire.

Gjithashtu parkingjet jashtë ndertesave i plotësojnë nevojat e lokaleve afariste dhe janë në harmoni me kriteret të cilat parashihen sipas planeve dhe rregullave urbanistike. Kompleksi do të ndërtohet për banorët e ardhshëm – klientët tanë të mundshëm të cilë janë shtylla kryesore që na shtynë përpara dhe qëllimi ynë kryesorë është që ata të jenë të kënaqur.

Për më shumë inforamata ju lutem kontaktoni menaxherin e shitjes

+383 49 50 90 90

Statusi Në ndërtim
Banesa 52
Sipërfaqja 16.106 m2
Blloqe 2
Tipi Afaristo - Banesor
Sipërfaqja e banesave 66.20-121.40 m2

Lokacioni

\