Kompleksi Pojata - CIMA

Kompleksi Pojata
Rr. Brigada 123, Suharekë

Kompleksi afaristo-banesore “POJATA”- Suharekë,gjendet tek rruga “Brigada 123”. Kompleksi ka një sipërfaqe prej 10.000m 2 ndërtim, përmbanë dy hyrje, secila hyrje ofron hapësira funksionale dhe plotëson kërkesat për një investim të mirë në patundëshmëri. Kompleksi Pojata është duke u ndërtuar në një zone tërsisht të urbanizuar.

Pamja e kompleksit me një arkitetur moderne shfaq më së miri punën profesionale dhe përkushtimin për realizimin e qëllimeve tona në investim në dobi të komunitetit.

Kompleksi ofron hapësira të mjaftueshme gjelbëruese dhe kënde për fëmijë.

Parking të mjaftueshem mbitokësor së bashku me parkingjet nëntokësor të ndërtesave për nevojat e banorëve dhe lokaleve afariste.

Statusi Në ndërtim
Banesa 48
Sipërfaqja 10.000 m2
Blloqe 2
Tipi Afaristo - Banesor
Sipërfaqja e banesave 56.3-123 m2

Lokacioni

\