Historiku

Cima Construction është themeluar në vitin 2009 dhe funksionon si kompani projektuese dhe ndërtimore. Përvoja e duhur dhe e arrirë, stafi i kualifikuar dhe profesional, përkushtimi dhe besueshmëria në punë, rëndësia e veçantë në afatet kohore të ndërtimit e rëndisin kompaninë Cima Construction ndër kompanitë më të suksesshme në Kosovë. Garantimin e këtyre sukseseve e dëshmon realizimi i projekteve në gjithë Kosovën.

Ndërtimet përfshijnë objekte të ndryshme:

- Apartamente dhe Lokale afariste,
- Shoping Center,
- Hotele,
- Shkolla,
- Spitale,
- Shtëpi individuale,

Objekte të ndryshme me gjithë infrastrukturën përcjellëse. Besueshmëria dhe përkushtimi për punë, organizimi profesional, teknologjia bashkëkohore dhe e sofistikuar si dhe cilësia e lartë e ndërtimit të objekteve të ndryshme bëjnë që t’i përmbahemi objektivave, vizionit dhe misionit tonë të përbashkët për punë profesionale, të suksesshme dhe me cilësi të lartë. Kompania Cima Construction çdo herë ofron risi dhe është lider i dëshmuar në projektimin e objekteve, ndërtimin dhe përfundimin e punëve në mënyrë profesionale dhe me afate kohore të caktuara. Projektet tona arkitektonike plotësojnë të gjitha kriteret e kërkuara ne fushën e projektimit e dizajnimit. Përmes faqes tonë të internetit cimaks.com do të gjeni materiale të mjaftueshme dhe informata të përditësuara për sukseset, kualitetet e ndërtimit dhe të gjitha informacionet e hollësishme dhe të nevojshme.

Vizioni
Çfarë synojmë?

Kompania Cima Construction synon që në të ardhmen të jetë lider në fushën e projektimit dhe ndërtimit duke u nisur nga serioziteti në punë, cilësia në ndërtim, dhe krijimi i kushteve shumë të favorshme për klientët.

Rehatia dhe siguria investimit në patundshmëri të klientëve janë vizioni ynë që shtyn përpara punën tonë. Ne synojmë që punën tonë ta zgjerojmë në tregun e ndëtimit në të githë Kosovën, por edhe jashtë saj.

Misioni
Çfarë obligime marrim?

Cima Construction aims to build objects in Kosovo and internationally with multifunctional facilities and in accordance with our customers' contemporary construction requirements, thereby contributing to the increase of added value and the wealth of society.

Our driving and guiding principle in our investment and development activities will be to actively work toward increasing the added value of investments within the company and abroad through good management policies that ensure the company's stability and strong investments for its own and the public's interests.

Së shpejti

Cima Grand Tower - Prishtina e Re

Kompleksi Tophane - Tophane, Prishtinë

Gjatë procesit të ndërtimit

Projekte të përfunduara

Kompleksi Cima Objekti A, B, C, D, E, F, G - Mati 1, Prishtinë

Kompleksi Artisi - Prishtinë

Kompleksi Eliza - Fushë Kosovë

Kompleksi Dardania - Fushë Kosovë

Kompleksi B12 - Prizren

Kompleksi Te Parku - Suharekë

Kompleksi Te Lumi - Suharekë

Lokacioni