Kompleksi Cima Grand Tower - Prishtina e Re - CIMA

Kompleksi Cima Grand Tower - Prishtina e Re
Prishtina e Re, Prishtinë

Koncepti i hartuar për projektin Masterplan refersto:

  • Sipërfaqja e ndërtimit rreth 475,000m2 ndërtesa të shtrira në një sipërfaqe toke prej 100,700m2 duke përdorur hapësirën me vetëm 30%.
  • Hapësirë e gjelbër dhe rekreative me 70% të sipërfaqes.

Master plani permban:

  • Ndërtesat në kullat e saj, zyrat 58.00m2,
  • Apartamente standarde dhe apartamente VIP nga 60m2 - 350m2, total: 3300 njësi,
  • Qendra Tregtare dhe Dyqane të tjera me një sipërfaqe 110.000m2,
  • Hotel me sipërfaqe 17,800 m2,
  • Parkingje nëntokësor me sipërfaqe 70.000m2. total: 3500 njësi parkingje.
  • Qendra për çerdhe dhe mjekësi familjare me sipërfaqe të përgjithshme, total: 3500m2.

Kompleksi i kullës së madhe cima është konceptuar si një vend ku fillon një jetë e re e bukur dhe aktive e vendosur në hapësirën më të mirë në një lagje unike urbane të pjesës së re të Prishtinës, dhe në qendër të saj ofron më të mirën për të investuar në prona të paluajtshme.

Për më shumë inforamata ju lutem kontaktoni menaxherin e shitjes

+383 49 50 90 90

Statusi Së Shpejti
Banesa
Sipërfaqja m2
Blloqe
Tipi
Sipërfaqja e banesave m2
× PAGESA FILLESTARE PAGESA ME KESTE KËSTI MUJOR 230.79 €

Lokacioni

\