Kompleksi Cima Residence - CIMA

Kompleksi Cima Residence
Lagjja e Muhaxherëve, Prishtinë

Lagjja e Muhaxherëve, Prishtinë

Objekti shtrihet në mes te rrugëve “Kaqaniku” dhe “Lord Bajron”, ku rruga “Lord Bajron” është rrugë e planifikuar e Planit.

  • Sipërfaqja e ndërtimit rreth 9021.72 m² ndërtesa të shtrira në një sipërfaqe toke prej 1791.00 m²
  • Hapësirë e gjelbër dhe rekreative me 50% të sipërfaqes.

Master plani permban:

  • Objekti është i planifikuar për 47 njësi banimore,
  • Penthaus ka dy njësi banesore të orientuara në lindje dhe në perëndim

Objekti ka arkitekturë koherente dhe moderne, me hapësirë të gjelbërt dhe njëherit një intimitet për banorët e ardhshëm. Ne arkitekturen e objektit ka ndikuar edhe respektimi i distances nga kufiri i parceles duke krijur nje objekt shkalle shkalle në dy anët e tij.

Stabiliteti i ndërtesës është kushti kryesorë i projektimit dhe ndërtimit, duke respektuar me përputhshmëri normat dhe standardet europiane si dhe duke i`u referuar materialeve me cilësinë më të lartë në industrin e ndërtimit.

Për më shumë inforamata ju lutem kontaktoni menaxherin e shitjes

+383 49 50 90 90

Statusi Në ndërtim
Banesa 47
Sipërfaqja 9.320 m2
Blloqe 1
Tipi Afaristo-Banesore
Sipërfaqja e banesave 88-200 m2

Lokacioni

\