Ofertat

Oferta 1

Kjo ofertë përmban mundësinë përmes kompanisë me 30% të shumës totale të pagesës në start, pjesa tjetër e pagesës ndahet në rata mujore deri në 60 muaj, pa hipotekë, pa interes (Oferta vlen vetëm për lokacionet në Ferizaj dhe Prizren).

Oferta 2

Kjo ofertë përmban mundësinë përmes kompanisë 40 - 50% të shumës totale të pagesës në start në lokacione në të cilat ndërtimi është në fazë fillestare,  ndërsa në projektet aktuale në të cilat faza fillestare është finalizuar ekziston mundësia me 50% të shumës në start, pjesa tjetër e pagesës ndahet në minimum 3 rata deri në përfundim të projektit ose shfrytëzohet mundësia çdo 6 muaj deri në finalizim te projektit.

Oferta 3

Shfrytezo mundësinë përmes Bankës me 3.000Euro pjesëmarrje, pjesën tjetër mbrenda 15 viteve me rata mujore, duke filluar prej 3.99% norme efektive me vetëm 1% shërbime administrative. Banesa e blerë në secilën fazë të ndërtimit vendoset Hipotek.


Lokacioni