- CIMA

Kompleksi Cima Grand Tower - Prishtina e Re
Prishtinë

Kompleksi Eliza
Fushë Kosovë

Kompleksi Cima 2
Prishtinë

Kompleksi Cima Residence
Prishtinë

Kompleksi Tophane
Prishtinë

Kompleksi Cima Tower
Ferizaj

Kompleksi Panorama
Ferizaj

Kompleksi Dardania
Prizren

Kompleksi Ulpiana Center
Lipjan

Kompleksi Te Kodra
Suharekë

Lokacioni